doskonalenie umiejętności miękkich
opiekunów seniorów

Starzenie się społeczeństwa jest zjawiskiem, które dotyczy wszystkich krajów UE. Zjawisko to wynika ze spadku współczynnika dzietności oraz rosnącej średniej długości życia i w ostatnich latach zyskuje na znaczeniu. W rezultacie kraje UE zamieszkuje duża liczba seniorów, którzy ze względu na doświadczanie różnych trudności życia codziennego wymagają odpowiedniej opieki. Problem idzie w parze z rozluźnieniem więzi rodzinnych i brakiem wsparcia ze strony rodziny, w związku z czym istnieje zapotrzebowanie na opiekunów, którzy będą w stanie zapewnić profesjonalną opiekę seniorom w kraju i za granicą.

konsorcjum

najświeższe informacje
z projektu