izboljšanje mehkih veščin
negovalcev starejših

Staranje prebivalstva je pojav, ki zadeva vse države EU. Ta pojav izhaja iz padajoče stopnje rodnosti in podaljševanja pričakovane življenjske dobe ter v zadnjih letih postaja vse pomembnejši. Posledično v državah EU živi veliko starejših, ki zaradi različnih življenjskih težav potrebujejo ustrezno oskrbo. Problem gre z roko v roki z rahljanjem družinskih vezi in pomanjkanjem družinske podpore, posledično pa se pojavlja povpraševanje po negovalcih, ki lahko strokovno skrbijo za starejše doma in v tujini.

konzorcij

latest news
from the project