Praca w zespole

Celem szkolenia jest kształcenie umiejętności pracy w zespole. Dzięki szkoleniu dowiesz się czym jest praca zespołowa, kiedy możemy mówić o zespole, jakie cechy posiada zespół oraz nauczysz się jak efektywnie współpracować w zespole.

Motywacja

W tym kursie skupimy się na motywacji. Dowiesz się czym jest motywacja, poznasz źródła motywacji i ich znaczenie w procesie motywowania, a także nauczysz się technik motywacyjnych.

Zdolność adaptacji

W tym kursie skupimy się na zdolności adaptacyjnej: została ona uwzględniona jako jedna z najważniejszych kompetencji zawodowych opiekunów osób starszych.

Pozytywne nastawienie

Kompetencyjne pozytywne nastawienie ma ogromne znaczenie, ponieważ jest nakierowane nie tylko na relację z osobą starszą, ale także na samego opiekuna, jego troskę o siebie.

Komunikacja

W ramach tego kursu proponowany jest zestaw celów nauczania skupiających się na komunikacji, które uważamy za niezbędne do osiągnięcia przez Ciebie, profesjonalnego opiekuna osób starszych.

Etyka

Na tym kursie będziemy rozmawiać o etyce, standardzie tego, co dobre, a co złe, koncentrując się na etyce zawodowej, traktowanej jako zbiór zasad moralnych, przekonań i wartości przy dokonywaniu wyborów dotyczących właściwej opieki i wsparcia.

Rozwiązywanie konfliktów i problemów

Konflikt to działanie jednej ze stron, które utrudnia lub uniemożliwia działanie drugiej stronie. Konflikt może dotyczyć kilku rzeczy.

Empatia i cierpliwość

W tym module zdobędziesz umiejętności i kompetencje związane z umiejętnością okazywania empatii pacjentom opiekunów seniorów.

ZARZĄDZANIA CZASEM I STRESEM

Na tym kursie nauczysz się zarządzania stresem i czasem, zaliczanym do najważniejszych kompetencji zawodowych opiekunów osób starszych.

KREATYWNOŚCI

Na tym kursie dowiesz się, czym jest kreatywność, złożona umiejętność, która wymaga wielu różnych zdolności jednocześnie.