Timsko delo

Ta tečaj je namenjen urjenju veščin timskega dela. Z uporabo se boste naučili, kaj je timsko delo, kdaj lahko govorimo o timu, kakšne značilnosti ima tim.

Motivacija

V tem tečaju se bomo osredotočili na motivacijo. Spoznali boste, kaj je motivacija, spoznali vire motivacije in njihov pomen v procesu motiviranja.

PRILAGODLJIVOST

V tem tečaju se bomo osredotočili na prilagodljivost: vključena je bila kot ena najpomembnejših kompetenc za poklicne oskrbovalce starejših.

Pozitivna naravnanost

Kompetenčna pozitivna naravnanost je velikega pomena, saj ni usmerjena samo v odnos s starejšim, temveč tudi v skrbnika samega, v njegovo skrb zase.

komunikacije

V tem predmetu je predlagan nabor učnih ciljev, ki se osredotočajo na komunikacijo, za katere menimo, da jih morate doseči vi, poklicni negovalec starejših ljudi.

etika

V tem predmetu bomo govorili o etiki, standardu, kaj je prav in kaj narobe, s poudarkom na poklicni etiki, ki velja za niz moralnih načel, prepričanj in vrednot pri odločanju o pravilni negi in podpori.

Reševanje konfliktov in težav

Konflikt je dejanje ene strani, ki drugi strani oteži ali onemogoči ukrepanje. Konflikt se lahko nanaša na več stvari.

Empatija & Potrpežljivost

V tem modulu boste pridobili veščine in kompetence, povezane s sposobnostjo empatije do pacientov negovalcev vaših starejših.

obvladovanje stresa

V tem tečaju se boste naučili obvladovanja stresa in časa, ki sta vključena kot ena najpomembnejših kompetenc poklicnih oskrbovalcev starejših.

Ustvarjalnost

V tem tečaju boste izvedeli, kaj je ustvarjalnost, kompleksna veščina, ki zahteva veliko in različnih sposobnosti hkrati.